Het doel van onze aanpak is om onze bewoners te laten groeien naar de meest passende woonvorm en dagbesteding.
Stichting Altijd Zorg biedt in 3 fases begeleid wonen aan:

Groepszorgwoning
In deze woning start je met de begeleiding door ons.
Hier is 24/7 begeleiding en toezicht aanwezig.
24-uurs en minder beschermd wonen.

Geclusterde woning
In deze setting ben je een stapje dichterbij het zelfstandig wonen.
Hier is niet altijd begeleiding en toezicht aanwezig.
24-uurs en minder beschermd wonen.

Doorstroomhuis
Hier woon je midden in de maatschappij en kun je oefenen hoe het is om helemaal zelfstandig te wonen.
Hier is geen begeleiding en toezicht aanwezig.
Je “maatje” is 24/7 bereikbaar, ambulant begeleid wonen.