Bestuur en toezicht

Omdat het om mensen gaat!

Raad van Toezicht

Stichting Altijd Zorg heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het door het bestuur gevoerde beleid. Zij komt minimaal vier keer per jaar bijeen en bestaat uit:

dhr. A.J. Miedema: Voorzitter – Directeur Miedema bedrijven Leeuwarden

dhr. T. Dijkema: Secretaris – Predikant, voorzitter Stichting Neemias

mevr. A.M. van den Ham: Lid – Juridisch adviseur en coach

Bestuur

dhr. A. Scheer: Voorzitter

dhr. J. Haverkamp: Penningmeester

mevr. L. Baron: Bestuurslid

dhr. R. Schlichting: Bestuurslid

Deskundig adviseurs

Deze informatieve groep deelt haar kennis op het gebied van de eisen en voorwaarden in de gezondheidszorg, bezit bestuurlijke vaardigheden in de zorg en op gemeentelijk niveau. Zij hebben ervaring op het gebied justitie, veiligheid en juridische zaken.