Klachtenregeling

Omdat het om mensen gaat!

Bij Altijd Zorg beschouwen een klacht van een client als informatie op grond waarvan we tot verbeteringen kunnen komen.
Dat is voor ons belangrijk want we zijn altijd gericht op verbetertrajecten.
Dus heb je een klacht of wil je dat er iets verbetert in de zorgverlening zijner verschillende mogelijkheden:

     • Je kunt een gesprek aan gaan met één van de begeleiders die door jou wordt vertrouwd en samen zoeken naar een oplossing
     • Je kunt een zorgcoördinator of bestuurslid vragen een gesprek met je voeren over klacht of verbeterpunt
     • Je kunt je punt inbrengen in het bewonersoverleg en het daar bespreekbaar maken
     • Je kunt een mail sturen naar onze interne klachtenfunctionaris
     • Je kunt je klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie

Intern een klacht indienen

aan onze interne klachtenfunctionaris:

Email

Extern een klacht indienen

aan de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe