De missie van Stichting Altijd Zorg

Stichting Altijd Zorg biedt zorg voor zowel jongvolwassenen als ook de volwassenen die hulp kunnen gebruiken met één, of meerdere problematieken en bieden begeleiding aan een gevarieerde doelgroep. Binnen onze organisatie is alles afgestemd op de individuele aanpak van de problemen. Onze aanpak is competentiegericht en wij streven er naar om onze cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Wij zijn overtuigd dat naast het functioneren van professionele hulpverleners, ervaringsdeskundigen van meerwaarde zijn in de behandeling van onze cliënten. Op deze manier krijgen onze cliënten de kans om zo zelfredzaam mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving zowel tijdens als na het verblijf bij Stichting Altijd Zorg.

De visie van Stichting Altijd Zorg

Wij vertrouwen in de talenten van iedere cliënt. Stichting Altijd Zorg legt de lat hoog voor de cliënt. Wij zijn ondernemend: zien kansen, nemen initiatief, zijn inventief en vernieuwend. Wij werken samen met onze partners aan duurzame opbrengsten voor onze cliënten. Stichting Altijd Zorg wil bruggen slaan en doorgaan waar anderen stoppen, maar stopt wanneer anderen het stokje overnemen.
Wij leren van en met elkaar en staan altijd open voor opbouwende kritiek. Fouten maken mag bij Stichting Altijd Zorg, zolang iedereen open is naar elkaar en van en met elkaar wil leren.
Wij staan voor integriteit en openheid. Stichting Altijd Zorg staat open voor vernieuwing en bekijkt haar eigen handelen kritisch.